Over ons

Wij zijn nrd360°, een landelijk werkende netwerkorganisatie op het gebied van Talent Acquisition en Employer Branding. Wij helpen onze opdrachtgevers met een helder, aantrekkelijke werkgeversprofilering en met het vinden van het juiste talent.

Vanuit onze Noorderlijke roots doen we dat op een nuchtere en transparante manier en in samenwerking met onze opdrachtgevers. Met focus op de behoefte van zowel opdrachtgever als sollicitant, het bieden van een loopbaan in plaats van een baan en door verder te kijken dan de dag van vandaag, komen we tot duurzame resultaten.

Focus op loopbaan levert meer succes

In het aanspreken, aantrekken en binnenhalen van medewerkers focussen we ons liever op de mogelijke loopbaan dan op één concrete functie. Het bieden van een loopbaan betekent mogelijkheden voor ontwikkeling en vergroot de aantrekkelijkheid van de werkgever. Een aantrekkelijke werkgever heeft minder moeite met het aantrekken, binnenhalen en binnenhouden van talent en kan met gemotiveerde medewerkers en minder kosten succesvoller zijn.

Focus op potentie en ambitie

Door aandacht te hebben voor de potentie en ambitie van medewerkers en medewerkers zoveel mogelijk in te zetten op hun potentie en ambitie heeft een organisatie maximaal rendement van het organisatie talent. In praktijk kunnen werkgevers nog veel verbeteren in de aandacht voor de potentie en ambitie binnen hun organisatie.

Recruitment ondergeschoven kindje?

Het belang van goed recruitment wordt in praktijk vaak onderschat. Zo moeilijk is het niet; je neemt een oude vacaturetekst, zet deze op je website, neemt wat CV's door en gaat in gesprek. In praktijk zien we veel onprofessionele en tijd- en kostenrovende processen, met vaak een negatieve uitstraling naar de arbeidsmarkt als gevolg. Zo wordt er vaak niet goed nagedacht over wat de organisatie echt nodig heeft, is er geen aantrekkelijke vacaturetekst, zitten betrokkenen niet op één lijn en hebben ze verschillende beelden van wat nodig is en is er te weinig aandacht voor de behoefte van de sollicitant.